MARYAM BUNDA SUCI SANG NABI

MARYAM BUNDA SUCI SANG NABI

PENULIS: SIBEL ERASLANUKURAN: 13.5 x 20; 472 BWISBN: 9789791479769″Wahai Maryam! Dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?” Maryam menjawab:”Makanan itu dari sisi Allah.” Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki-Nya tanpa perhitungan.(Q.s. Ali-Imraan [3]:37)

Leave a Reply